Asociace turistických oddílů mládeže ČR je spolek dětí a mládeže s celorepublikovou působností. Členy Asociace TOM jsou tomíci. Těch je více než 9 000 a scházejí se na oddílových schůzkách, podnikají řadu výprav, v létě pořádají tábory, organizují akce pro veřejnost apod.

Něco málo z historie
Dívčí turistický oddíl působí při farnosti sv. Vojtěcha v Otrokovicích. V roce 1988 založil Josef Janota TOM 1423 Otrokovice a ten se následně rozdělil v roce 1994 na náš oddíl, TOM 1412 Otrokovice, pod vedením Helči Miklové, a oddíl kluků TOM 1419 Otrokovice, s kterým spolupracujeme. Od roku 2009 jezdíme na společné tábory.

původní složení oddílu

Jako nezisková organizace získáváme dotace od města Otrokovice, od A-TOMu či Klubu českých turistů (naši členové jsou zároveň členy KČT).

Nyní má náš oddíl 50 členů.

A co vlastně děláme?
K naší činnosti patří mimo jiné pravidelné schůzky po skupinkách, jednodenní a víkendové akce, tábory, turistické závody, pořádání akcí pro veřejnost (Tomácká zábava, misijní jarmark), úzká spolupráce s farností sv. Vojtěcha, dobrovolnická činnost (Tříkrálová sbírka, Světluška). Snažíme se, aby naši členové tvořili společenství opravdových kamarádů, kteří se nestydí za svoji víru, vychováváme je k tomu, aby dokázali užitečně využít svůj čas a objevovali krásy přírody a učíme je zodpovědnosti, toleranci a spolupráci.

Jak vypadá náš tábor?
Opouštíme pohodlí měst a vrháme se do „divočiny“. Bez elektřiny, bez teplé vody, bez splachovacích záchodů. Nevnímáme čas. Prostě jsme tady spolu, hrajeme hry, plníme služby, zpíváme u táboráku… Tyto dny patří mezi ty nejkrásnější z celého roku.

  • 1991-1995 - letní tábory ve Starých Hutích (Chřiby)
  • 1996-2009 - letní tábory v Heřmanicích (Oderské vrchy)
  • 2011 - doposud - letní tábory v Bánově (Bílé Karpaty)

Všechny vedoucí mají odbornou kvalifikaci úměrnou pozici, kterou zastávají: Školení vedoucích Asociace TOM (právo, ekonomika, zdravověda, pobyt v přírodě s dětmi, plánování akcí), zdravotnický kurz, školení hlavního vedoucího tábora či kurz animátor.